Внести пропозицію

Отримані пропозиції

Пропозиції (зауваження) подаються:

Адреса: вул. 600-річчя, 21, кім. 111, м. Вінниця, 21021

Електронна адреса: press.div@donnu.edu.ua

Телефон: +380 (66) 482-82-48

Термін прийняття пропозицій (зауважень): 21 березня — 22 квітня 2016 р.

Форма пропозицій (зауважень): усна або письмова (подана особисто або в електронний спосіб) із зазначенням ПІБ та адреси особи, яка її подає. Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються. Також пропозиції (зауваження) можна надати онлайн через електронну форму.

Пропозиції ‎(зауваження)‎ щодо присвоєння ім’я Василя Стуса ДонНУ