Правові аспекти

Присвоєння юридичній особі імені будь-якої фізичної особи наразі регулюється Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Відповідно до ст. 3 цього Закону імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

 1. Внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України.
 2. Здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини.
 3. Зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

Юридичним особам ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті.

Юридичним особам, як правило, присвоюється ім’я тієї фізичної особи, діяльність якої була пов’язана з юридичною особою, якій це ім’я присвоюється.

Імена фізичних осіб присвоюються юридичним особам лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу.

Громадські обговорення

Громадські обговорення щодо питання про надання юридичній особі імені фізичної особи здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Відповідно до цього Порядку Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

Рішення про проведення громадського обговорення повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення, перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення, та відповідальних осіб.

Громадське обговорення передбачає:

1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:

 • найменування організатора громадського обговорення;
 • найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я фізичної особи;
 • ім’я фізичної особи, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції;
 • суб’єктів, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі імені фізичної особи;
 • строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
 • поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень);
 • місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення;
 • прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення;
 • строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як два місяці.

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення оприлюднюється на власному офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення, але не менш як протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення.

Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

Для проведення громадського обговорення у формі електронної консультації використовується офіційний веб-сайт, на якому розміщуються відомості:

 • найменування організатора громадського обговорення;
 • найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я фізичної особиї;
 • ім’я фізичної особи, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції;
 • суб’єктів, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі імені фізичної особи;
 • поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень);
 • місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення;
 • прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення;
 • строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються у спосіб, за допомогою якого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення.

Подання про присвоєння імені фізичної особи

Відповідно до положень ст.ст. 5, 7 ЗУ «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» питання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб порушується керівником, шляхом підготовки ним подання про присвоєння імен фізичних осіб.

Згідно ст. 6 цього ЗУ подання про присвоєння юридичній особі імені фізичної особи — це письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеній юридичній особі імені фізичної особи, та вноситься на розгляд суб’єктів, уповноважених присвоювати імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій.

Подання повинне містити:

 1. найменування суб’єкта, якому вноситься таке подання;
 2. найменування суб’єкта, який підготував подання, із зазначенням його місцезнаходження;
 3. зміст порушеного питання та обґрунтування необхідності присвоєння юридичній особі імені фізичної особи із зазначенням підстав та умов присвоєння імені фізичної особи згідно з підставами та умовами, визначеними у статті 3 цього Закону.

До подання також додаються:

 1. інформаційна довідка про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти юридичній особі;
 2. розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі імені фізичної особи;
 3. узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення.

У разі, якщо у фізичної особи, ім’я якої присвоюється, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає — батьки, рідні брати та сестри), додається їхня письмова згода.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» питання про присвоєння імені фізичної особи Університету віднесено до відання МОН України.

Відповідно до ст. ст. 9-13 цього Закону Міністерство протягом 15 робочих днів розглядає питання про присвоєння та у разі дотримання вимог щодо документів та обґрунтування, видає акт про присвоєння імені.

Витрати щодо присвоєння імені фізичної особи здійснюються за рахунок коштів юридичної особи, якщо ініціатором є її керівник.

Таким чином, присвоєння Університету імені фізичної особи буде включати наступні етапи:

 1. Підготовка проведення громадського обговорення (рішення, повідомлення про громадські обговорення).
 2. Проведення заходів громадського обговорення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація) у строк не менше 2-х місяців.
 3. Узагальнення результатів громадського обговорення і підготовка організатором звіту протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій. Оприлюднення результатів громадського обговорення.
 4. Отримання згоди трудового колективу.
 5. Отримання письмової згоди родичів фізичної особи, чиє ім’я присвоюється.
 6. Підготовка подання про присвоєння Університету імені фізичної особи і направлення його МОН України.
 7. Розгляд МОН України поданих документів протягом 15 робочих днів після їх надходження.
 8. Внесення МОН України змін до Статуту щодо зміни найменування.
 9. Державна реєстрація змін до Статуту відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб — підприємців та громадських формувань».
 10. Переоформлення ліцензії, сертифікатів про акредитацію та інших документів, де вказується найменування Університету, виготовлення печаток тощо.